LiaPal

شركت پنجره روز ليا

D4-1012

تحمل بار در این نوع پالت تا 2200 کیلوگرم در حالت استاتیک و 1000 کیلوگرم در حالت دینامیک می باشد.

بر رود تریلر می توان تا 500 عدد پالت را بارگیری نمود. وزن این پالت ها 12 کیلوگرم می باشد که با توجه به نیاز مشتری قابل تغییر می باشد. این پالت ها برای انبار کردن محصولات و برای خطوط تولید کارخانجات پیشنهاد میشود. این نوع پالت از 4 طرف فقط با لیفتراک قابل دسترس می باشد.

 

مدلوزنتحمل بار استاتیکتحمل بار دینامیکابعادتعداد قابل حمل با تریلرتعداد قابل حمل با کانتینراستفاده با جک پالتاستفاده با لیفتراک
D4-101212 کیلوگرم2200 کیلوگرم1200 کیلوگرم1200x1000x150 میلی متر500 عدد450 عددX